Microsoft sqlserver My SqlInterbaseDb2 Sydbaseoracle 4th dimension< Microsoft Access progress postgre dbase foxpro

Er is een enorm aantal database systemen beschikbaar. De meest bekende staan hiernaast afgebeeld. Bij maatwerk oplossingen maken wij vaak gebruik van Ms Sql server, Interbase, Firebird en MySQL. Wij maken gebruik van in eigen beheer ontwikkelde componenten, waarmee uitwisseling van gegevens eenvoudig is. Deze componenten zijn ook verwerkt in de onderstaande tools.

 

Processo

Processo is uitermate geschikt om uiteenlopende systemen aan elkaar te koppelen, maar Processo kan nog veel meer. Processo gebruikt onze standaard import-, export- en rapportage tool. Met Processo is het ontwikkeltraject extreem veel korter en worden robuuste, flexibele en beheersbare oplossingen gerealiseerd.

Voor meer info zie onze product website: www.processo.nl

 

Import tool

De database import tool importeert gegevens uit diverse bestandsformaten naar tabellen in een database.

 

Export tool

De database export tool leest informatie uit eendatabase en exporteert deze naar een andere database of file. Voor de export naar een file zijn diverse formaten beschikbaar zoals:


  • Tab separated
  • Comma separated (csv)
  • Excel (xls)
  • Xml
  • Pdf
  • Html
  • Sql
  • Rtf
  • Dbf

 

Externe tools

Ontwikkeling van nieuwe componenten is niet altijd nodig. Indien gewenst of mogelijk maken wij gebruik van de oplossingen van derden, zoals bijvoorbeeld MS Sql integrations services of Stylus studio.