Meer winst door slimme webwinkel!

De online webshops van Oxolutions bieden alles wat u nodig heeft om succesvol zaken te doen. Overzichtelijke productenbeheer, orderbeheer en een persoonlijke login mogelijkheid voor uw klanten.

De webshops worden geleverd inclusief een uitgebreid administratief systeem, waarin u producten kan beheren, de google rating kan verhogen en de orders kan afhandelen. Wij maken hiervoor gebruik van het populaire open source systeem Magento.

 

Het ontwerp gericht op bestellingen

De effectiviteit van uw webwinkel is sterk afhankelijk van het gebruiksgemak. Oxolutions ontwerpt webshops die zeer intuïtief zijn en direct vertrouwen wekken bij uw kopers. Wij analyseren het besteltraject en optimaliseren uw webshop voor zoveel mogelijk bestellingen.
 

 

Webshop als verlengstuk van uw organisatie

Heeft u een administratief ordersysteem of een ERP systeem, dan koppelt Oxolutions deze met de webshop. Op deze wijze wordt de online verkoop geïntegreerd in uw organisatie, waardoor de afhandeling van bestellingen efficient verloopt. Heeft u geen administratief systeem voor inkoop, verkoop en voorraadbeheer dan is wellicht onze standaard handelsapplicatie SellAct iets voor u.

 

Uitbreidingen op Magento

Wilt u een uitbreiding op uw bestaande Magento website, ook dat kunnen wij voor u realiseren. Een voorbeeld hiervan is de web to print editor voor het online opmaken van drukwerk.