In een overspannen markt leidt een hogere productie tot lagere prijzen. Aanschaf van machines om schaalvergroting te realiseren heeft alleen zin als er genoeg markt voor is. Beter is het om het onderscheidend vermogen te versterken, zodanig dat de positie op dit vlak verstevigd wordt. Automatisering speelt hierbij vaak een grote rol. Procesoptimalisatie in de keten leidt tot hogere efficiency en een hechtere samenwerking tussen klant en leverancier. Wij kunnen u helpen uw proces te optimaliseren in de onderneming, zodat u uw concurrentiepositie verstevigt.