Wij hanteren Scrum als basis voor het managen van onze projecten. Op één punt wijken wij af. Wij vinden het belangrijk om in het begin een beeld te krijgen van het totale proces en de gewenste veranderingen hierop, zodat we bij maken van keuzes in de deelstappen rekening kunnen houden met het totaal.

Wat wilt u bereiken, hoe kunnen de processen er uiteindelijk uitzien. Dit leidt tot een duidelijk beeld van de gewenste processen en organisatorische wijzigingen. Hiervoor gebruiken we de RASCI methodiek. Indien dit leidt tot automatiseringsvraagstukken dan volgt hieruit een lijst van wensen waarbij prioriteiten gesteld worden. Dit wordt ingegeven door ROI en technische mogelijkheden. In geval van een software ontwikkeltraject worden in meerdere korte iteraties (maand) functionaliteiten opgeleverd. De klant wordt nauw betrokken bij het evalueren van de software.

Scrum

 

Sprint

Per iteratie van ongeveer 3 à 4 weken worden de volgende faseringen doorlopen

Agile

Team

Bij scrum zet je de experts uit de verschillende fasen bij elkaar in één team. Het team wordt geleid door de "scrum-master" en houdt vrijwel dagelijks bij aanvang van de werkdag een zogenaamde "scrum-meeting" (ook wel "standup-meeting"). In deze meeting die ongeveer 15 minuten duurt, beantwoordt elk teamlid de volgende drie vragen:

  • Wat heb je gedaan?
  • Wat ga je doen?
  • Wat zijn je problemen?

Daarna gaat de expert weer aan het werk met zijn eigen team om de opdracht te volbrengen. De personen werken veel samen en pakken het project met zijn allen aan. Samen zorgen ze ervoor dat het project slaagt.

 

Voordelen van Scrum:

  • Sneller gebruik kunnen maken van een deel van de functionaliteiten
  • Eerder de vruchten plukken van de investering
  • Minder risico, door kortere doorlooptijden
  • Meer focus
  • Verhoogde teamspirit