Framework

Bij het ontwikkelen van software gebruiken wij een framework. Simpel gezegd is een framework een set van componenten die zodanig op elkaar afgestemd zijn dat alleen nog de bedrijfslogica en schermontwerpen gebouwd hoeven te worden. Dit komt de kwaliteit van de software ten goede. Daarnaast verkort het de ontwikkeltijd en verhoogt het de onderhoudbaarheid van de applicatie.

 

Componenten

Bij het ontwikkelen van oplossingen wordt gebruik gemaakt van component technologie. Componenten kun je beschouwen als software legostenen. Deze zijn uitgebreid getest en toegepast in de praktijk. Wij beschikken over uitgebreide component libraries die wij zelf hebben gemaakt en daarnaast ook hebben ingekocht.

 

Versiebeheer van broncode

Versiebeheer is belangrijk bij het werken in teamverband. Zo kan voorkomen worden dat twee ontwikkelaars tegelijk aanpassingen maken in dezelfde sourcecode.

Met behulp van versiebeheertools worden dagelijks de wijzigingen van al onze sourcecode en documenten in- en uitgecheckt. Dit garandeert dat onze teamleden altijd met de juiste versie van de broncode werken en de geschiedenis ervan kunnen bekijken. Groepen van files worden gelabeld voor een bepaalde release, zodat duidelijk is welke versie van de broncode gebruikt is voor het maken van de software.
Versiebeheer voorkomt werkverlies en introductie van fouten door gelijktijdig werk aan een softwareproject.

Versiebeheer van metadata

Bij structurele wijzigingen op een database spreken we van metadata updates. Metadata updates zijn bijvoorbeeld wijzigingen in tabellayouts, database constraints, storedprocedures, functions, triggers en rechten.
Om ervoor te zorgen dat elke database (ontwikkel-, test-, productie- en iedere klantdatabase) dezelfde metadata updates ondergaat, maken wij gebruik van metadata versiebeheer. Dit is een uniek product dat Oxolutions zelf heeft ontwikkeld. Metadata versiebeheer stelt ons in staat om aanpassingen identiek door te voeren op een database in zowel ontwikkelomgeving, testomgeving als live omgeving. Voordeel is bovendien dat meerdere ontwikkelaars tegelijk kunnen werken aan de metadata updates zonder dat elkaars werk overschreven wordt. Dit leidt tot minder fouten.

 

Documentatie van broncode

Documentatie wordt bij ons in de code geschreven. Met behulp van standaard tools kunnen hier helpfiles mee gegenereerd worden. Met deze werkwijze zorgen wij ervoor dat broncode en documentatie altijd met elkaar consistent zijn.

 

Code patterns

Wij maken veel gebruik van tools die gebaseerd zijn op terugkerende code patronen. Code die op basis van deze patronen gegenereerd wordt, bevat  minder fouten, is goed overdraagbaar en vergroot de productiviteit.

 

Tools

Oxolutions investeert jaarlijks veel in tools die bijdragen aan verhoging van productiviteit en verbetering van kwaliteit. Denk hierbij aan performance tuning, code coverage analyse, profiling, help documenten, automated test tools, projectplanning, software development tools, database tools, image en webdesign tools.